Agreement Delete

Do you want to delete this agreement?

Code

A5

Text

MADDE 1 - TARAFLAR 1.1- Satıcı Ünvanı : Rofoods Mikro Market Ticaret A.Ş. Telefon : (850) 885 00 61 E-mail : info@rofoods.com 1.2 -Alıcı Rofoods mobil uygulamasından satın alma gerçekleştiren kişi. MADDE 2 - GENEL HÜKÜMLER 2.1- Alıcı, Satıcı’ya ait mobil app’i yüklerken, hizmet sözleşmesi ile güvenlik ve gizlilik sözleşmesini okuyup bilgi sahibi olduğunu teyit ve beyan eder. Bunun yanında ürün için mevcut ödeme yöntemlerini ve ürünün barkodunu mobil uygulamada okutarak fiyatını görebildiğini kabul ve beyan eder. 2.2- Sözleşme konusu ürün, Satıcı’nın işlettiği yerlerde, erişime hazır bir şekilde bulunur. 2.3- Sözleşme konusu ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa devir/transfer edildiğinde, Satıcı’nın, sözleşmede bağlayıcılığı ortadan kalkar ve iade/iptal koşulları ortadan kalkar. 2.4- Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz bir şekilde, Alıcı’ya erişilebilir halde sergiler. 2.5- Sözleşme konusu ürünün işleminin gerçekleşmesi için Alıcı’nın mobil uygulamasını kullanarak, barkodunu okuttuğu ve Satıcı’dan aldığı ürünü, ödeme yöntemi seçip, ödemesi gerekir. Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri (1) Satıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde, varsa tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. (2) Satıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır. (3) Cayma hakkının kullanımında, iade masraflarının açıkça tüketici tarafından karşılanacağı belirtilmedikçe, bu masraflardan Satıcı sorumludur. Ancak tüketicinin ödeyeceği bedel, hiçbir suretle sipariş için ödediği teslim masraflarını geçemez. Aksi takdirde aşan kısım cayma konusu mal bedeliyle birlikte aynı süre içerisinde tüketiciye ödenir. Tüketicinin yükümlülükleri (1) Satıcı, cayma hakkının kullanımına ilişkin gereği gibi bilgilendirme yapmaması durumunda, söz konusu malda meydana gelen değişiklik ve bozulmadan tüketici sorumlu tutulamaz. MADDE 3 İADE HAKKI (1) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla Satıcı’ya yöneltilmesi yeterlidir. (2) Cayma hakkının kullanılmasında tüketici Satıcı’nın mobil uygulamasında yer alan iade kısmında, iade nedeni ile birlikte, ilgili formu doldurur. MADDE-4 CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI (1)Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz: 1. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. (2) Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallara ilişkin sözleşmeler. MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER 5.1- 18 yaşından küçük kişiler Satıcı’dan alış-veriş yapamaz. 5.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Ödemenin tamamlanması ve alışverişin gerçekleşmesi durumunda, Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. Satıcı Rofoods Mikro Market Ticaret A.Ş.