Agreement Delete

Do you want to delete this agreement?

Code

A4

Text

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA FORMU Bu belgeyi onaylamakla, adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, kimlik numaranız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz, cinsiyet bilginiz, dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verilerinizin Rofoods mikro market Ticaret A.Ş. (“Rofoods”) tarafından size çeşitli indirimler veya başkaca menfaatler sunan veya sunabilecek olan promosyon ve kampanyalar, müşteri memnuniyetinizi sağlamak, yeni ürün ve hizmetlerle ilgili olarak sizi bilgilendirmek, size uygun hizmet anlayışı, avantaj ve kampanyalar yaratmak, size özel reklam, satış, pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek ve diğer size özel hizmetleri sunmak, müşteri memnuniyeti, müşterilerin satın alma alışkanlıkları, Rofoods mağazalarının satışları ve bu mağazaların müşteri profilleri gibi konularda yapılacak araştırmalar, anketler, size kişiselleştirilmiş ve iyileştirilmiş bir Rofoods hizmeti deneyimi sunabilmek, Rofoods ürün ve hizmetleri hakkında izniniz kapsamında yapılacak bilgilendirmeler ve başkaca, pazarlama iletişimleri, ve bunlar size sunulan veya sunulacak tüm hizmet ve fırsatlardan yararlanabilmeniz amacıyla mağazalarda, İnternet sitesi veya mobil uygulama üzerinden doldurulacak formlar aracılığıyla veya doğrudanRofoods personeli tarafından sözlü veya yazılı olarak ya da elektronik ortamda toplanmasına, kaydedilmesine, düzenlenmesine, kategorize edilmesine, sınıflandırılmasına, saklanmasına, güncellenmesine, düzeltilmesine, kullanılmasına, analiz edilmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine ve Türkiye’de ve/veya yurt dışında bulunan ve aşağıda listelenen üçüncü kişilere aktarılmasına ve bu kişilerce aynı amaçların gerçekleştirilebilmesi ve bu amaçların sürdürülebilmesi için işlenmesine (birlikte “İşlenme” olarak alınacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca muvafakat etmiş ve açık rıza vermiş bulunmaktasınız. Kişisel verilerinizin İşlenmesine izin verdiğiniz üçüncü kişiler aşağıdakiler ile sınırlıdır: • Rofoods ve Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında Üyelik Başvuru Formu ve Kullanım Koşulları’nda tanımlanan Program İşbirlikçileri ve Program ve Uygulama kapsamında çalışılacak diğer firmalar • Rofoods’a ürün ve hizmet tedarik eden firmalar (lojistik, teknolojik ve teknik destek, çağrı merkezi) • Rofoods ile ticari ilişkisi bulunan firmalar • Rofoods’un pazarlama faaliyeti kapsamında çalıştığı firmalar (PR ajansları, Sosyal Medya şirketleri, Google ve benzeri firmalar, pazar araştırması şirketleri) Verileriniz yukarıda belirtilenler (“Veri Alanlar”) dışında üçüncü kişi veya kuruluşlarla paylaşılmayacaktır. 6698 Sayılı Kanun’un 10. ve 11. maddeleri kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Haklarınızı aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşarak kullanabilirsiniz. (0850) 885 00 61 / www.rofoods.com Veri Sorumlusu: Rofoods Mikro Market Tic. A.Ş. Adresi: Reşitpaşa Mah. Katar Cad. Teknokent Arı 3 Sit. No :4 /B209 Sarıyer / Istanbul